หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
  ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร  
 
 
พืชไร่
พืชสวน
พืชผัก
ข้าวนาปี รายจังหวัด
รายอำเภอ
ตารางแสดงรายละเอียดข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง รายจังหวัด
รายอำเภอ
ตารางแสดงรายละเอียดข้าวนาปรัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายจังหวัด
รายอำเภอ
ตารางแสดงรายละเอียดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสำปะหลังโรงงาน รายจังหวัด
รายอำเภอ
ตารางแสดงรายละเอียดมันสำปะหลัง  
สับปะรดโรงงาน
ตารางแสดงรายละเอียดสับปะรดโรงงาน  
ถั่วเหลือง
ตารางแสดงรายละเอียดถั่วเหลือง
ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
กาแฟ
ลำไย
ทุเรียน
เงาะ
มังคุด
ลิ้นจี่
ลองกอง
พริกไทย
ส้มเขียวหวาน
มะนาว
ฝรั่ง
มะพร้าว
หอมแดง
กระเทียม
หอมหัวใหญ่ รายจังหวัด
รายอำเภอ
มันฝรั่ง
หน่อไม้ฝรั่ง
ข้าวโพดหวาน
ตารางแสดงรายละเอียดข้าวโพดหวาน
ข้าวโพดฝักอ่อน
ตารางแสดงรายละเอียดข้าวโพดฝักอ่อน
กระเจี๊ยบเขียว
มะเขือเทศ
ตารางแสดงรายละเอียดมะเขือเทศ
ประมง
ไม้ดอก
กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง
ปลาดุก
ปลานิล
กล้วยไม้
 
 

อัพเดทข้อมูล : 14 พฤศจิกายน 2560

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th