ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google 
 
 
ข่าวจาก สลก.ข่าวสารน่ารู้ 
  สลก. เข้าร่วมรับฟังจัดบรรยายเรื่อง "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง" (15/08/2561)
สลก.เข้าร่วมรับฟังการจัดบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมรับฟังการจัดบรรยายเรื่อง "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลังในการจัดซื้อจัดจ้าง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดำเนินได้อย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ ได้รับเกียรติ นางสาวอภิรดี เกษศรีสังข์ นักวิชาการคลังชำนาญการ กระทรวงการคลัง มาบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  สลก. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (12/08/2561)
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 243 รูป เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  สศก. จัดกิจกรรม ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ (09/08/2561)
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศก. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร
อ่านทั้งหมด
 
FONTSIZE

    

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์