ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google 
 
 
ข่าวจาก สลก.ข่าวสารน่ารู้ 
  สลก.ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (12/10/2561)
นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี วันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยมีนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศก. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สลก. จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดรายบุคคล ของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10/10/2561)
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคาร สศก. เพื่อกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล และแผนการดำเนินงาน พร้อมวางแผนกระบวนการทำงานของของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
  สลก. เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการ สศก. (09/10/2561)
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในวาระ 1 ตุลาคม 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม พึ่งบุญ ชั้น 8 โอกาสนี้ เลขาธิการ สศก. ได้มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศก. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในครั้งนี้ด้วย
อ่านทั้งหมด
 
FONTSIZE

    

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์