หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
23 ม.ค. 2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
23 ม.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ม.ค. 2561
การจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2561
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
22 ม.ค. 2561
เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้และตัดกิ่งไม้
19 ม.ค. 2561
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
19 ม.ค. 2561
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงห้องปฏิบัติงานเลขาธิการฯ, รองเลขาธิการฯ และทางเดินภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2
19 ม.ค. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
19 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทสาร
17 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2561
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ม.ค. 2561
การซื้อระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
16 ม.ค. 2561
โครงการ ระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
16 ม.ค. 2561
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
15 ม.ค. 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจัดทำและเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนพรมห้องประชุมพึ่งบุญฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกลาง ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
9 ม.ค. 2561
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8 ม.ค. 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th