หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 ก.พ. 2561
โครงการ ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
7 ก.พ. 2561
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑
7 ก.พ. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวน ๒๖ เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
7 ก.พ. 2561
เรื่อง ประกวดราคาเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวน ๒๖ เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องปริ้นเตอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.พ. 2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 2561
ประกาศ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
31 ม.ค. 2561
รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
30 ม.ค. 2561
ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ม.ค. 2561
ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
30 ม.ค. 2561
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
-ร่าง- ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวน ๒๖ เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
29 ม.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ จำนวน ๒๖ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
29 ม.ค. 2561
โครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๑
29 ม.ค. 2561
การซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
29 ม.ค. 2561
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
23 ม.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th