หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.พ. 2559
การจ้างปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ร่าง ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
9 ก.พ. 2559
ร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมุลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.พ. 2559
ร่างเอกสารประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงข้อมุลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
9 ก.พ. 2559
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.พ. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
9 ก.พ. 2559
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานและแจ้งสถานการณ์ด้านการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ม.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25]
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th