หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
11 ต.ค. 2559
ซื้อชุดเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 44 เครื่อง
สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ 21 กันยายน 2559
6 ต.ค. 2559
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
5 ต.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี งปม. พ.ศ. ๒๕๖๐
30 ก.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
27 ก.ย. 2559
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
27 ก.ย. 2559
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับแอพพลิเคชั่น
22 ก.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ผลการดำเนินงาน
21 ก.ย. 2559
สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม
21 ก.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
21 ก.ย. 2559
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม
สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม
21 ก.ย. 2559
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
21 ก.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
14 ก.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 ก.ย. 2559
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงปม. พ.ศ. 2560
3 ก.ย. 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุน Agri Map ด้วยวิธีสอบราคา
2 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุน Agri Map ด้วยวิธีสอบราคา
31 ส.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
24 ส.ค. 2559
จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ศพก.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
22 ส.ค. 2559
จ้างซ่อมแซมถนนหน้าศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
19 ส.ค. 2559
โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุน Agri Map โดยวิธีตกลงราคา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th