หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ สศก. เรื่องประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธี e-bidding
3 พ.ย. 2559
ร่าง เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3 พ.ย. 2559
สอบราคาโครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 พ.ย. 2559
ประกาศ สศก. เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างบำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 2559
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างบำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1 พ.ย. 2559
ร่างขอบเขตงาน จ้างบำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
1 พ.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 พ.ย. 2559
เอกสารสอบราคาเช่า โครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 พ.ย. 2559
ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)โครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 44 เครื่อง ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
27 ต.ค. 2559
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 44 เครื่อง
26 ต.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
19 ต.ค. 2559
การจำหน่ายลิฟต์โดยการขายวิธีทอดตลาด
19 ต.ค. 2559
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
19 ต.ค. 2559
ร่างประกาศ สศก. เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธี e-bidding
19 ต.ค. 2559
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างประกวดราคา e-bidding การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
19 ต.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
12 ต.ค. 2559
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวน 26 เครื่อง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 44 เครื่อง
11 ต.ค. 2559
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 44 เครื่อง
11 ต.ค. 2559
เอกสารสอบราคาซื้อ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 44 เครื่อง
11 ต.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th