หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนขายึดยางแท่นเครื่องและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รถราชการหมายเลขทะเบียบ ฎถ ๙๙๑๘ กทม.
19 ก.พ. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ
19 ก.พ. 2561
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
15 ก.พ. 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพิจารณา อ่าน ตรวจ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขผลงาน ศึกษาวิจัย ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
15 ก.พ. 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพิจารณา อ่าน ตรวจ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขผลงาน ศึกษาวิจัย ด้านประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
15 ก.พ. 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพิจารณา อ่าน ตรวจ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขผลงาน ศึกษาวิจัย ด้านสถิติและงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
14 ก.พ. 2561
ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ขั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๑
14 ก.พ. 2561
ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ขั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ตามประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ขั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.พ. 2561
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.พ. 2561
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
14 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบเบรคและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌม-2133 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
9 ก.พ. 2561
ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.พ. 2561
ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8
9 ก.พ. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
8 ก.พ. 2561
โครงการ ประกวดราคาจ้างสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
-ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2561
การจ้างประชาสัมพ้นธ์โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8 ก.พ. 2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 ก.พ. 2561
โครงการ จ้างพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
7 ก.พ. 2561
โครงการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวน ๒๖ เครื่อง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th