หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
21 ธ.ค. 2559
ผลการเปิดซองสอบราคาสอบราคาซื้อชุด LED Multi-media
16 ธ.ค. 2559
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เรื่อง สอบราคาซื้อชุด LED Multi-media
15 ธ.ค. 2559
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2559
ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2559
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
14 ธ.ค. 2559
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2559
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2559
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)โครงการ จ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร
14 ธ.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
14 ธ.ค. 2559
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน
14 ธ.ค. 2559
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2559
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8 ธ.ค. 2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
8 ธ.ค. 2559
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม
7 ธ.ค. 2559
เอกสารสอบราคาซื้อ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม
7 ธ.ค. 2559
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
7 ธ.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 ธ.ค. 2559
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการสายสือสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธ.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 ธ.ค. 2559
เช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th