หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สศก. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ม.ค. 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (​e-bidding) จ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ม.ค. 2560
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
28 ธ.ค. 2559
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธ.ค. 2559
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
28 ธ.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
28 ธ.ค. 2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำดี อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แบบ ปร.4
28 ธ.ค. 2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำดี อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แบบ ปร.5
28 ธ.ค. 2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แบบ ปร.4
28 ธ.ค. 2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แบบ ปร.5
28 ธ.ค. 2559
แบบปรับปรุงระบบน้ำดี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 01
28 ธ.ค. 2559
แบบปรับปรุงระบบน้ำดี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 02
28 ธ.ค. 2559
แบบปรับปรุงระบบน้ำดี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 03
28 ธ.ค. 2559
แบบปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1
28 ธ.ค. 2559
แบบปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2
28 ธ.ค. 2559
แบบปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3
28 ธ.ค. 2559
แบบปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 4
28 ธ.ค. 2559
แบบปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 5
28 ธ.ค. 2559
แบบปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 6
28 ธ.ค. 2559
แบบปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 7
28 ธ.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th