หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
20 ม.ค. 2560
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ม.ค. 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ม.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑
19 ม.ค. 2560
ประกาศ สศก.เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18 ม.ค. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุด LED multi-media
17 ม.ค. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุด LED Multi-media
17 ม.ค. 2560
เอกสารสอบราคาซื้อ เรื่อง สอบราคาซื้อชุด LED Multi-media
17 ม.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อชุด LED Multi-Media
17 ม.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารว่าง รับรองและบริการประชาชน
12 ม.ค. 2560
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 2560
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑
10 ม.ค. 2560
ประกาศ สศก. เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10 ม.ค. 2560
แบบสถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10 ม.ค. 2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10 ม.ค. 2560
แบบสถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10 ม.ค. 2560
ตอบข้อสอบถาม การประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ม.ค. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th