หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.พ. 2560
เอกสารกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.พ. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6 ก.พ. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.พ. 2560
แบบแสดง โครงการปรับปรุงระบบน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6 ก.พ. 2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6 ก.พ. 2560
แบบ ปร.4 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6 ก.พ. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6 ก.พ. 2560
แบบแสดง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6 ก.พ. 2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6 ก.พ. 2560
แบบ ปร.4 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6 ก.พ. 2560
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประผลปริมาณการผลิต ต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร
3 ก.พ. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ก.พ. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ก.พ. 2560
ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์
3 ก.พ. 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุด LED multi-media
1 ก.พ. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุด LED Multi-media
1 ก.พ. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อชุด LED Multi-media
1 ก.พ. 2560
เอกสารสอบราคาซื้อ เรื่อง สอบราคาซื้อชุด LED Multi-media
1 ก.พ. 2560
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานและสถานการณ์ด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 ม.ค. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th