หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานและสถานการณ์ด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3 มี.ค. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
1 มี.ค. 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์
22 ก.พ. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2560
ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร
17 ก.พ. 2560
เอกสารสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานและสถานการณ์ด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
17 ก.พ. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานและสถานการณ์ด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
17 ก.พ. 2560
ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานและสถานการณ์ด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
17 ก.พ. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
17 ก.พ. 2560
จ้างพิมพ์รายงานประจำปีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา สอบราคาซื้อชุด LED Multi-media
17 ก.พ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
16 ก.พ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคระภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.พ. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 ก.พ. 2560
โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 882 ศูนย์
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.พ. 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.พ. 2560
(ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 ก.พ. 2560
โครงการ จ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2560
ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th