หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่1/2560
7 ก.ค. 2560
จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 ก.ค. 2560
การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีการขายทอดตลาด
22 มิ.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
22 มิ.ย. 2560
จ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสารจำนวน 2 เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
30 พ.ค. 2560
การจำหน่ายป้ายเผยแพร่ข้อมูลไฟฟ้า โดยวิธีขายทอดตลาด
19 พ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 พ.ค. 2560
โครงการ ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยวิธีพิเศษ
28 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อชุด LED Multi-media
24 มี.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อชุด LED Multi-Media ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษต ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560
21 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
20 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
8 มี.ค. 2560
ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8 มี.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 มี.ค. 2560
จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 มี.ค. 2560
จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุด LED Multi-media
6 มี.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 มี.ค. 2560
โครงการ ซื้อชุด LED Multi-Media
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุด LED multi-media
6 มี.ค. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th