หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
11 ส.ค. 2560
เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ส.ค. 2560
เอกสารประกวดราคาซ์อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 14/2560
10 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ร้บและราคากลาง ฯ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 ส.ค. 2560
ประกาศ สศก. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 ส.ค. 2560
จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
3 ส.ค. 2560
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ส.ค. 2560
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
31 ก.ค. 2560
โครงการ จ้างซ่อมแซมห้อง พขร. เดิม เพื่อใช้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์และข้อมูลกล้่องวงจรปิด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
31 ก.ค. 2560
ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
27 ก.ค. 2560
โครงการ ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ตู้และชั้นวางเอกสาร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
26 ก.ค. 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้าและเครื่องทำลายเอกสาร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
26 ก.ค. 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารและเครื่องโทรศัพท์
การจำหน่ายรถยนต์ราชการ จำนวน 9 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด
26 ก.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีสอบราคา
25 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีสอบราคา
20 ก.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
19 ก.ค. 2560
ซื้อครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา จำนวน 3 รายการ
ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
7 ก.ค. 2560
เรื่องสอบราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 ก.ค. 2560
โครงการจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th