Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศประกวดราคา
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศประกวดราคา

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
28 มี.ค. 2559
โครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือนสำหรับประชาชน และโครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
24 มี.ค. 2559
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
22 มี.ค. 2559
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
22 มี.ค. 2559
ซื้อครุภัณฑ์จากเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ.2559
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มี.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
15 มี.ค. 2559
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)โครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต
15 มี.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
15 มี.ค. 2559
โครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือน สำหรับประชาชน
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)โครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือน สำหรับประชาชน
15 มี.ค. 2559
สอบราคาจ้างทำโครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือนสำหรับประชาชนและโครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต
15 มี.ค. 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มี.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.พ. 2559
ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
16 ก.พ. 2559
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.พ. 2559
การจ้างปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ร่าง ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
9 ก.พ. 2559
ร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมุลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.พ. 2559
ร่างเอกสารประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงข้อมุลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
9 ก.พ. 2559
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.พ. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
9 ก.พ. 2559
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th