หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการด้านงานเศรษฐกิจการเกษตรในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายคล้องคอและกรอบใส่บัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
19 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์
19 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลการค้าการเกษตรต่างประเทศของประเทศไทย
19 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
18 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการสัมมนาผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สศก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีสอบราคา
13 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลการค้าการเกษตรต่างประเทศของประเทศไทยด้วยวิธีสอบราคา
13 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ
13 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2560
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจ้าง โครงการโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์
22 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
22 ส.ค. 2560
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22 ส.ค. 2560
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
22 ส.ค. 2560
โครงการโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์
เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์
22 ส.ค. 2560
สอบราคาจ้าง โครงการโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์
22 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
21 ส.ค. 2560
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th