หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ร่าง เอกสารประกวดราคา
25 ต.ค. 2560
ร่าง ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
20 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนิการเสนอราคา โครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาช่วยสนับสนุนงานเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
9 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ต.ค. 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ
29 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานช่วยสนับสนุนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
29 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานช่วยสนับสนุนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
29 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องปริ้นเตอร์สี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
27 ก.ย. 2560
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
27 ก.ย. 2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
26 ก.ย. 2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ รายการ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
26 ก.ย. 2560
เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารในลักษณะสัญญาณเคเบิ้ลทีวี (UBC) จำนวน 4 หมายเลข ประจำปีงบประมาณ2561
26 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องของรถยนต์์ราชการ
25 ก.ย. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th