หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรถยนต์ราชการ
15 พ.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) การซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวอร์รููมชั้น 3 อาคารศูนย์ปกิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
15 พ.ย. 2560
ร่าง ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวอร์รููมชั้น 3 อาคารศูนย์ปกิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
15 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ของรถยนต์ราชการ โดยเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2560
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พ.ย. 2560
ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8 พ.ย. 2560
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
8 พ.ย. 2560
โครงการ จ้างพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ
ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8 พ.ย. 2560
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคิดเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ย. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
7 พ.ย. 2560
ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์
7 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดนิทรรศการเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1 พ.ย. 2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารเศรฐกิจการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
30 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)
25 ต.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th