Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศประกวดราคา
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน
29 พ.ย. 2559
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้ออุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน
29 พ.ย. 2559
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การจำหน่ายรถยนต์ราชการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด
29 พ.ย. 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
18 พ.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 พ.ย. 2559
ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 พ.ย. 2559
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พ.ย. 2559
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พ.ย. 2559
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม
15 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการเช่าสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
15 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
14 พ.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต
4 พ.ย. 2559
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)เช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3 พ.ย. 2559
ร่างประกาศ สศก. เรื่องประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธี e-bidding
3 พ.ย. 2559
ร่าง เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3 พ.ย. 2559
สอบราคาโครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 พ.ย. 2559
ประกาศ สศก. เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างบำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 2559
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างบำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1 พ.ย. 2559
ร่างขอบเขตงาน จ้างบำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
1 พ.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 พ.ย. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th