หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
30 พ.ย. 2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงานเลขาธิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
29 พ.ย. 2560
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
24 พ.ย. 2560
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
24 พ.ย. 2560
โครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
23 พ.ย. 2560
โครงการ จ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
23 พ.ย. 2560
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
23 พ.ย. 2560
โครงการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
23 พ.ย. 2560
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่
22 พ.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
21 พ.ย. 2560
โครงการ จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๒
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
21 พ.ย. 2560
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
21 พ.ย. 2560
โครงการ เช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
21 พ.ย. 2560
โครงการ ระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
21 พ.ย. 2560
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
21 พ.ย. 2560
เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
17 พ.ย. 2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
16 พ.ย. 2560
โครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
16 พ.ย. 2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
16 พ.ย. 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พ.ย. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th