หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
15 ธ.ค. 2560
โครงการซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2560
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ
15 ธ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน เอ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องเก็บเอกสารฝ่ายสารบรรณ
14 ธ.ค. 2560
ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงานเลขานุการกรม
14 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องทำงานฝ่ายสารบรรณ
13 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระจกบานเกล็ดห้องไฟฟ้า และฝาบ่อน้ำดี
13 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นห้องทำงานรองเลขาธิการฯ (นางอัญชนา ตราโช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดวงกบประตูและฝาผนังอลูมิเนียมทางเข้าห้องฝ่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌม-2133 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1 ธ.ค. 2560
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1 ธ.ค. 2560
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1 ธ.ค. 2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1 ธ.ค. 2560
โครงการ เช่าบริการสารสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1 ธ.ค. 2560
โครงการ จ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1 ธ.ค. 2560
เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1 ธ.ค. 2560
โครงการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
30 พ.ย. 2560
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th