Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศประกวดราคา
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศประกวดราคา

แบบปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 15
28 ธ.ค. 2559
แบบปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 16
28 ธ.ค. 2559
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธ.ค. 2559
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธ.ค. 2559
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2559
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ธ.ค. 2559
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2559
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ธ.ค. 2559
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ธ.ค. 2559
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม
22 ธ.ค. 2559
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ยานพาหะหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธ.ค. 2559
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธ.ค. 2559
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
21 ธ.ค. 2559
ผลการเปิดซองสอบราคาสอบราคาซื้อชุด LED Multi-media
16 ธ.ค. 2559
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เรื่อง สอบราคาซื้อชุด LED Multi-media
15 ธ.ค. 2559
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2559
ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2559
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
14 ธ.ค. 2559
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th