หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5 ม.ค. 2561
เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 ม.ค. 2561
การซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวอร์รูม ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4 ม.ค. 2561
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวอร์รูม ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธ.ค. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
27 ธ.ค. 2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
27 ธ.ค. 2560
ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้องติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น ๘ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
21 ธ.ค. 2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
21 ธ.ค. 2560
โครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
21 ธ.ค. 2560
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
21 ธ.ค. 2560
โครงการ ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
21 ธ.ค. 2560
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
21 ธ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
20 ธ.ค. 2560
โครงการซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวอร์รูม ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
20 ธ.ค. 2560
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวอร์รูม ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
20 ธ.ค. 2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยนตร์ราชการหมายเลขทะเบียน ษอ ๙๕๑๗ กทม.
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
20 ธ.ค. 2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยนตร์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮท ๓๓๒๑ กทม.
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
20 ธ.ค. 2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมวอลเปเปอร์ห้องทำงานเลขาธิการฯเนื่องจากน้ำร่ัว โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
18 ธ.ค. 2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมห้องทำงานเลขาธิการฯและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน้าห้องเลขาธิการฯ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2560
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th