หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ข่าวผู้อำนวยการสำนัก,ศูนย์ /ผู้อำนวยการ สศท.
ข่าวผู้อำนวยการสำนัก,ศูนย์ /ผู้อำนวยการ สศท.

สศก. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 76 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ (4 พ.ค. 2561)
ผอ.สศท.4 ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์รับชื้อน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมจังหวัดมหาสารคาม จำกัด (3 พ.ค. 2561)
สศก ให้การต้อนรับ MR. Paul Welcher ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(USDA)ประจำประเทศไทย (27 เม.ย. 2561)
ผอ. สศท.12 เข้าร่วมเสวนาในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (26 เม.ย. 2561)
สศท.12 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 (17 เม.ย. 2561)
สศท.9 สืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (17 เม.ย. 2561)
สศก.ร่วมงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 26 ปี (4 เม.ย. 2561)
สศก. ประชุมร่วม สตง. นำเสนอบทบาทการดำเนินงานของหน่วยงาน (2 เม.ย. 2561)
ผอ.สศท.5 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา (29 มี.ค. 2561)
สศท.5 ร่วมอบรมฯ จัดทำต้นทุนศูนย์รวบรวมน้ำนมโค ครั้งที่ 3 จ. นครราชสีมา (29 มี.ค. 2561)
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ และมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดา บุคลากร สศก. (22 มี.ค. 2561)
สศท.4 ร่วมงานวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" (19 มี.ค. 2561)
ผอ.สศท.2 ติดตามสถาณการณ์กระเทียม (19 มี.ค. 2561)
สศท.7 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (15 มี.ค. 2561)
การประชุมหารือแผนงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (14 มี.ค. 2561)
สศท.5 จัดอบรมฯ Unit School หลักสูตรสถิติเบื้องต้น (13 มี.ค. 2561)
ผอ.กนผ.ร่วมประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายฯ (13 มี.ค. 2561)
สศก. จัดอบรมการจัดทำข้อมูลต้นทุนการบริหารจัดการน้ำนมโค (12 มี.ค. 2561)
ประชุมคุณธรรม จริยธรรม (8 มี.ค. 2561)
สศท.จัดบรรยายเรื่องการใช้บัตรเครดิตราชการ (8 มี.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th