หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
หน้าหลัก >> ปัจจัยการผลิต
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดปัจจัยการผลิต ข่าว/บทความทั้งหมด
ปัจจัยการผลิต

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมี
ราคานำเข้า (CIF) ปุ๋ยเคมีรายปี
ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืช
ราคาขายปลีกปุ๋ยเคมีรายเดือน
ราคาขายปลีกพันธุ์สัตว์
ราคาขายส่งอาหารสัตว์
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์
ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์

หน้า : [1]
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th