หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
หน้าหลัก >> ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร

   ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร
   ราคาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรที่สำคัญในตลาดโลก
   สรุปราคารายวันและเฉลี่ยรายเดือน
   ราคา
   นำเข้า-ส่งออก
   สถานการณ์และแนวโน้ม
   การใช้ที่ดิน
   สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์
   ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
   ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
   ปัจจัยการผลิต
   ดัชนีราคาและผลผลิต
   การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
SELECT news_view.news_id, count(news_view.id_view) AS count_view, article_list.n_topic,c_id, article_list.logo FROM article_list LEFT JOIN news_view ON (article_list.n_id = news_view.news_id) WHERE n_id='4542' GROUP BY news_view.news_id, article_list.n_topic order by count_view desc
Table './db_78_oae_web/news_view' is marked as crashed and should be repaired