หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ประกาศรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์
2 พ.ค. 2561
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 พ.ค. 2561
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1 พ.ค. 2561
รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 เม.ย. 2561
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
25 เม.ย. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 4 ราย
24 เม.ย. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เจ้าพนักงานสถิติ)
24 เม.ย. 2561
รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์
17 เม.ย. 2561
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
17 เม.ย. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
17 เม.ย. 2561
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5 เม.ย. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งเศรษฐกร)
5 เม.ย. 2561
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
28 มี.ค. 2561
รายชื่อได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
27 มี.ค. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ และกำหนด วันเวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
19 มี.ค. 2561
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
16 มี.ค. 2561
รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
16 มี.ค. 2561
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15 มี.ค. 2561
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
9 มี.ค. 2561
รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7 มี.ค. 2561

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th