หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
สศท.12 ประชุมตัวเลขเอกภาพร่วมกับศูนย์สารสนเทศการเกษตร (7 พ.ค. 2561)
สศก.จัดบรรยายเรื่อง “แนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน” (27 เม.ย. 2561)
โครงการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School ครั้งที่ 5 (26 เม.ย. 2561)
สศท.12 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (26 เม.ย. 2561)
สศท.5 ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.สุรินทร์ (26 เม.ย. 2561)
โครงการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School ครั้งที่ 4 (25 เม.ย. 2561)
สศท.4 ออกสำรวจปริมาณการผลิตและผลผลิตต่อไร่ ข้าวนาปรัง 2561 (23 เม.ย. 2561)
สศท.12 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (17 เม.ย. 2561)
สศท.5 ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชนฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11 เม.ย. 2561)
สศก. ถ่ายทอดความรู้การจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนข้าว แก่เจ้าหน้าที่ (11 เม.ย. 2561)
สศท.12 เข้าร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี 40 ปีที่ทรงงาน” (10 เม.ย. 2561)
สศท.12 จัดกิจกรรม 5ส. ไตรมาส 2 ปี 61 (5 เม.ย. 2561)
สศท.5 จัดกิจกรรม 5ส. ไตรมาส 2 ปี 61 (29 มี.ค. 2561)
สศก. จัดประชุมหารือกรอบแนวคิดการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร (27 มี.ค. 2561)
สศท.12 ร่วมซักซ่อมอพยพหนีไฟที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (27 มี.ค. 2561)
การบรรยาย จาก KM สู่การเรียนรู้ (22 มี.ค. 2561)
สศท.12 จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ Unit School (21 มี.ค. 2561)
สศท.10 จัดโครงการ Unit Schoo lขานรับนโยบายฯ (15 มี.ค. 2561)
สศท. 3 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ (15 มี.ค. 2561)
สศท.4 ร่วมงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย (12 มี.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th