โครงสร้างมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
คู่มือมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
เอกสารประกอบการประชุม
แผนปฏิบัติการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
การรายงานผลรายเดือน
การรายงานผลรายสัปดาห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันสินค้าเกษตร
 เกษตรฯ แจงคืบหน้านโยบายลดต้นทุน เล็งแนวทางลดค่าไฟฟ้า-ช่วยแหล่งเงินทุนเกษตรกร (17/02/2559)
เกษตรฯ เร่งเครื่องนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร แจงคืบหน้าการดำเนินงาน รุกหารือแนวทางเพื่อลดค่าไฟฟ้า และหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรแล้ว
 รุกนโยบายรัฐมนตรีเกษตรฯ สศก.เดินหน้าเต็มกำลัง ลุยแผนปฏิบัติการลดต้นทุน (07/01/2559)
สศก. รุกนโยบายรัฐมนตรีเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ชู 4 มาตรการหลัก สู่เป้าประสงค์ เกษตรกรทั่วไปมีต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตและมูลค่าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น....
 เกษตรฯ แจงคืบหน้านโยบายลดต้นทุนฯ กระตุ้น single command เร่งเดินหน้าต่อเนื่องทุกพื้นที่ (05/01/2559)
กระทรวงเกษตรฯ เร่งนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร แจงความคืบหน้า หลังบูรณาการร่วมทุกหน่วย ช่วยเกษตรกรลดค่าปัจจัยการผลิต ด้าน สศก. เตรียมจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามใกล้ชิดเดือนต่อเดือน...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9