หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE

การคำนวนต้นทุน

พืชอาหาร พืชน้ำมัน
ข้าวนาปรัง ถั่วลิสง
   ข้าวนาปี ถั่วเหลือง
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน
  มันสำปะหลัง มะพร้าว
  อ้อยโรงงาน
  ถั่วเขียว
พืชผัก ไม้ยืนต้น
กระเทียม กาแฟ
มันฝรั่ง ชาจีนส้มแห้ง
หอมแดง ชาอัสส้มแห้ง
หอมใหญ่ พริกไทยดำแห้ง
ยางพารา
ไม้ผล ไม้ดอกและไม้ประดับ
กล้วยไข่ ลองกอง กล้วยไม้ตัดดอก
กล้วยหอม ลำไย
เงาะ ลิ้นจี่
ทุเรียน ส้มเขียวหวาน
มะนาว ส้มโอ
มะม่วง สับปะรดโรงงาน

อัพเดทข้อมูลล่าสุด 6 พฤศจิกายน 2557
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th