ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานโรงจอดรถด้านหลังอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/05/2561)
  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (02/05/2561)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (01/05/2561)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (26/04/2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรถราชการ หมายเลขทะเบียน ฎถ ๙๙๑๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/04/2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่บทความในนิตยสาร (18/04/2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/04/2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ (29/03/2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ (29/03/2561)