หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) (2 พ.ค. 2561)
สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี (23 เม.ย. 2561)
สศก. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ. รายจ่ายปี 2562 (19 เม.ย. 2561)
สศก.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดทำคู่มือ “โครงการคู่มือสถิติขั้นสูงสำหรับการประเมินผล” (9 เม.ย. 2561)
โครงการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School ครั้งที่ 3 (5 เม.ย. 2561)
สศก. ต้อนรับคณะ สวก. ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย (29 มี.ค. 2561)
รธก. สศก. ให้สัมภาษณ์ในรายการคนไทยหัวใจเกษตร (29 มี.ค. 2561)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ สศก. (29 มี.ค. 2561)
รธก.สศก. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ (27 มี.ค. 2561)
คณะที่ปรึกษา รมว. กษ. ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย สศก. (13 มี.ค. 2561)
รธก.สศก. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สศท.4 และเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ (13 มี.ค. 2561)
รธก.สศก.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการฯ (12 มี.ค. 2561)
รธก.สศก.ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน กษ. (8 มี.ค. 2561)
การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (27 ก.พ. 2561)
สศท.2 จัดอบรมสัมมนา ศกอ. (27 ก.พ. 2561)
สศก.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรดับจังหวัด (26 ก.พ. 2561)
สศก. ร่วมประชุมฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (23 ก.พ. 2561)
สศก.จัดอบรมชี้แจงการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 (20 ก.พ. 2561)
รธก. สศก.ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กษ (19 ก.พ. 2561)
สศท.7 และ สศท.12 ร่วมกันจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ศกอ. (15 ก.พ. 2561)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th