หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ครั้งที่1 (3 พ.ค. 2561)
การประชุมผู้บริหารระดับสูง กษ. (2 พ.ค. 2561)
การประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินค้ามันสำปะหลังอาเซียน ครั้งที่ 4 (2 พ.ค. 2561)
การประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 5/2561 (1 พ.ค. 2561)
สศก. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (1 พ.ค. 2561)
การประชุมเตรียมความพร้อม ครม. สัญจร (27 เม.ย. 2561)
การประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงาน Mr. รายสินค้า (26 เม.ย. 2561)
การประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2562 (23 เม.ย. 2561)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (20 เม.ย. 2561)
เบทาโกร เข้าพบหารือ สศก. (19 เม.ย. 2561)
ประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน (18 เม.ย. 2561)
สศก. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์สินค้าเกษตรจาก USDA เข้าพบ (18 เม.ย. 2561)
สศก. จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 (9 เม.ย. 2561)
การประชุมหารือระหว่างคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ กษ. (3 เม.ย. 2561)
การประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 4/2561 (3 เม.ย. 2561)
สศก. ครบรอบ 39 ปี สมทบทุนมูลนิธิ รพ. สมเด็จพระยุพราช จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ (3 เม.ย. 2561)
การประชุมผู้บริหารระดับสูง กษ. (27 มี.ค. 2561)
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี สศก. (26 มี.ค. 2561)
พิธีการทางศาสนาในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2561 (26 มี.ค. 2561)
การสัมมนาเรื่อง “OAE Reform for Thai-Agriculture Take off” (23 มี.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th