FONTSIZE
ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี กระทรวงเกษตรฯ ปี 2558กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
 

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เส้นทางก้าวหน้าสู่สายอาชีพ
km
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลไม้ผล
ห้องสมุด
intranet
แบบสำรวจความพึงพอใจ
รับเรื่องร้องเรียน
ตั้งคำถาม
หมวดของ FAQ " => FAQs"
 • FAQs
 • คำถาม จำนวนผู้เข้าชม
    ทำไมข้อมูลที่นำเสนอบางอย่าง เช่นเรื่องการนำเข้า-ส่งออก ปริมาณการผลิต มีค่าไม่ตรงกับหน่วยงานอื่น จึงต้องการทราบคำจำกัดความของข้อมูลแต่ละตัว
       06-03-2009 11:43:14 ตั้งโดย : oae_web
       16-04-2009 15:51:12 ตอบโดย : oae_web
  914
  ♦    ต้องการรับวารสารข่าวเศรษฐกิจรายเดือน ต้องทำอย่างไรบ้าง
       06-03-2009 11:48:19 ตั้งโดย : oae_web
       06-03-2009 11:48:19 ตอบโดย : oae_web
  536
  ♦    หนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ของสำนักงานมีอะไรบ้าง มีระยะเวลาออก อย่างไร ขอรับได้ที่ไหน
       06-03-2009 11:47:44 ตั้งโดย : oae_web
       06-03-2009 11:47:44 ตอบโดย : oae_web
  499
  ♦    หากต้องการทราบข้อมูลอื่นที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ ต้องติดต่อที่ไหน
       06-03-2009 11:47:03 ตั้งโดย : oae_web
       06-03-2009 11:47:03 ตอบโดย : oae_web
  896
  ♦    ไม่ทราบว่าเอกสารที่เผยแพร่นอกเหนือจากวารสารข่าวเศรษฐกิจรายเดือน เช่น หนังสือสถิติการเกษตร วารสารพยากรณ์ มีการขอรับเป็นสมาชิก และบริการส่งให้หรือไม่
       06-03-2009 11:46:37 ตั้งโดย : oae_web
       06-03-2009 11:46:37 ตอบโดย : oae_web
  610
  ♦    อยากทราบ วัน เวลาในการให้บริการของศูนย์ข้อมูล ค่าใช้จ่าย และสิ่งที่ต้องเตรียมไปเพื่อเป็นหลักฐาน มีอะไรบ้าง
       06-03-2009 11:46:15 ตั้งโดย : oae_web
       06-03-2009 11:46:15 ตอบโดย : oae_web
  625
  ♦    บริการอื่นที่มีนอกเหนือจากเว็บ และบริการศูนย์ข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแล้วยังมีบริการอะไรอีกบ้าง หากต้องการใช้บริการต้องทำอย่างไร
       06-03-2009 11:45:44 ตั้งโดย : oae_web
       06-03-2009 11:45:44 ตอบโดย : oae_web
  650
  หน้า : [ 1 ]
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
  Email : prcai@oae.go.th