หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ผู้อำนวยการสำนัก,ศูนย์ /ผู้อำนวยการ สศท.
สศก. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 76 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์สศก. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 76 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 76 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี พร้อมร่วมบริจาคทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกรมปศุสัตว์ ในโอกาสนี้ด้วย
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th