หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 5/2561         การประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การพัฒนาองค์การของ สศก. ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม (กนผ.) ความก้าวหน้ามิสเตอร์รายสินค้า (สวศ.) ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
-- -- -- -- --
 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th