หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี         วันที่ 23 เมษายน 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. พร้อมด้วยนายธรณิศร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตรและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมัน และสอบถามข้อมูลการผลิตจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ ลานเท และชุมนุมสหกรณ์ ณ จังหวัดกระบี่ และสุราษฎร์ธานี
-- -- -- -- --
 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th