ลิ้นจี่
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

      << ข้อมูลเดือน เม.ย.61
        หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย  
บริษัท รอยัลอินเตอร์กรุ๊ป 88 จำกัด บริษัท รอยัลอินเตอร์กรุ๊ป 88 จำกัด จุดรับซื้อพงเจริญ
อ.แม่ใจ อ.ไชยปราการ อ.ฝาง
จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เดือน วันที่ เกรด AA เกรด  A เกรด B เกรด  AA เกรด  A เกรด B เกรด C เกรด  AA เกรด  A เกรด B
พฤษภาคม 1                    
  2                    
  3                    
  4                    
  5                    
  6                    
  7                    
  8                    
  9                    
  10                    
  11                    
  12                    
  13                    
  14                    
  15                    
  16                    
  17                    
  18                    
  19                    
  20                    
  21                    
  22                    
  23                    
  24                    
  25                    
  26                    
  27                    
  28                    
  29                    
  30                    
  31