เอกสารเผยแพร่

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สถิติเข้าชมตั้งแต่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
 
 
การประชุมผอ.ส่วน ครั้งที่ 13/2561 (08/10/2561)
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้กำหนดให้มีการประชุม ผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 13/2561 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การประชุมผอ.ส่วน ครั้งที่ 12/2561 (05/10/2561)
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้กำหนดให้มีการประชุม ผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 12/2561 ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 16/2561 (04/10/2561)
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 16/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การประชุมเรื่อง "การดำเนินการจัดทำ Big Data ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี" (03/10/2561)
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานการประชุมเรื่อง “การดำเนินการจัดทำ Big Data ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี”ซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยให้ทุกกระทรวงจัดทำ Big Data โดยนำมาขึ้นทะเบียนระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บ เพื่อการสืบค้นข้อมูลในการบริหารจัดการของรัฐบาล สามารถรับข้อมูลจากทุกช่วงเวลา ลดปัญหาซ้ำซ้อนนำมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและวางแผนการบริหารจัดการ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อ่านทั้งหมด
FONTSIZE
              นายสมมาตร ยิ่งยวด
     ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร
 
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ถาม-ตอบ      ถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศการเกษตร 18 149
ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google