เอกสารเผยแพร่

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สถิติเข้าชมตั้งแต่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
 
 
การประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 13/2561 (17/08/2561)
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 13/2561 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การประชุมผอ.ส่วน ครั้งที่ 9/2561 (16/08/2561)
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้กำหนดให้มีการประชุม ผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 9/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การประชุม แผนปฏิบัติงาน ศสส. งบประมาณ พ.ศ.2562 (15/08/2561)
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง Excel เบื้องต้น (15/08/2561)
บรรยายโดย น.ส.กมลพรรณ สุดโททอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (สพส.) ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสรรพกิจ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อ่านทั้งหมด
FONTSIZE
              นายสมมาตร ยิ่งยวด
     ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร
 
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ถาม-ตอบ      ถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศการเกษตร 18 149
ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google