เอกสารเผยแพร่

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สถิติเข้าชมตั้งแต่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
 
 
การอบรมชี้แจงการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 (21/06/2561)
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง อาคาร สศก. โดยมี นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สศก. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับทราบแนวทางการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ภายในบริเวณสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (21/06/2561)
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยรองเลขาธิการ 3 ท่าน นางอัญชนา ตราโช นายฉันทานนท์ วรรรเขจร และ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ภายในบริเวณสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เช่นเดียวกันในแต่ละพื้นที่ของหน่วยงานด้วย
การประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 10/2561 (21/06/2561)
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 10/2561 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ "Unit School" เรื่อง การบันทึกเป้าหมายข้อมูลการสำรวจและการใช้ระบบบันทึกการลาออกนอกสถานที่ (20/06/2561)
บรรยายโดย น.ส.ภวิตา จันทันแก้ว (สทส.) ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสรรพกิจ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อ่านทั้งหมด
FONTSIZE
 
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ถาม-ตอบ      ถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศการเกษตร 18 149
ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google