หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 20-26เม.ย.61
ถั่วลิสง


 
ข่าวสัปดาห์ 20-26 เม.ย.2561
ถั่วลิสง
     สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
               ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
               ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.86 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.27 บาทของสัปดาห์ก่อน (วันที่ 6-12 เม.ย.2561) ร้อยละ 8.49
               ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.40 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 29.66 บาทของสัปดาห์ก่อน (วันที่ 6-12 เม.ย.2561) ร้อยละ 10.99

               ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
               ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
               ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th