หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวจาก สศก.
ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2561

วันที่ 30 เม.ย. 2561
 

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2561

 

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 17,000 บาท/ตัน

 

ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี (ความชื้น 15%)

โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 8,200  บาท/ตัน 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%

หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 9.50 บาท/กก. 

 

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3.20 บาท/กก.

 

ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17% (บาท/กก.)

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ราคา 3.20 บาท/กก. 

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 3.20 บาท/กก.  

 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 49.55 บาท/กก. 

 

น้ำยางพาราสด

ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 43.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ราคา 42.00 บาท/กก.

 

กระเทียมสด

คุณฉายพิณ รุ่นบาง จ.เชียงใหม่ 12.50 บาท/กก. 

 

ทุเรียนหมอนทอง

ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 80.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ราคา 85.00 บาท/กก. 

 

เงาะโรงเรียน

ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 38.00 บาท/กก. 

 

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3.00 บาท/กก.

 

สุกร

สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 62.00 บาท/กก.

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 32.00 บาท/กก.

 

ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 270.00 บาท/ร้อยฟอง 

 

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 115.00 บาท/กก.  ราคาลดลงจากวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ราคา 125.00 บาท/กก.  

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th