หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

 

ข่าวรายสัปดาห์ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560

ปาล์มน้ำมัน

 

  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
              สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2560 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนมกราคมจะมีประมาณ 0.911 ล้านตัน
    คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.155 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 0.901 ล้านตัน น้ำมันปาล์มดิบ 0.153 ล้านตัน ของเดือนธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.11 และร้อยละ 1.31 ตามลำดับ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 5.73 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 5.54 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 3.43 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 31.75 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 31.60 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.47

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

          การส่งออกน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น 
          การส่งออกน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมกราคม 2560 อยู่ที่ 1.17 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เนื่องจากค่าเงินริงกิตของมาเลเซียอ่อนค่าลงทำให้ผู้ซื้อมีความต้องการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกน้ำมันปาล์มของมาเลเซีย ส่งผลให้ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียส่งมอบในเดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ 3,071 ริงกิตต่อตัน (692.29 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ราคาปรับตัวสูงขึ้น

          ราคาในตลาดต่างประเทศ 
          ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 3,240.07 ดอลลาร์มาเลเซีย (26.08 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 3,251.25 ดอลลาร์มาเลเซีย (26.20 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.34 
          ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 806.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ (28.51 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 824.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ (29.20 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.12

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th