หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 21-27 ธ.ค.58
ประมง


 

วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2558

ประมง

 

สถานการณ์การผลิต การตลาดและราคาในประเทศ 

การผลิต
     ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (19 – 25 ธันวาคม 2558) ไม่มีรายงานปริมาณจากองค์การสะพานปลากรุงเทพฯ
การตลาด
     ความเคลื่อนไหวของราคาสัตว์น้ำที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้มีดังนี้ คือ 
     2.1 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.67 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 46.44 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.23 บาท 
     สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 49.29 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.71 บาท 
     2.2 ปลาช่อน ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 93.13 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 90.73 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 2.40 บาท 
     สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 120.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     2.3 กุ้งกุลาดำ ราคาที่ชาวประมงขายได้ขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     สำหรับราคา ณ ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     2.4 กุ้งขาวแวนนาไม ราคาที่ชาวประมงขายได้ขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 182.74 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 178.80 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 3.94 บาท 
     สำหรับราคา ณ ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครขนาดกลาง(60ตัว/กก.) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 175.83 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 170.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 5.83 บาท 
     2.5 ปลาทู ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.75 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 47.16 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 3.59 บาท 
     สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 70.00 บาท ทรงตัว เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     2.6 ปลาหมึก ราคาปลาหมึกกระดองสดที่ชาวประมงขายได้ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 115.00 บาท
สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 160.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

     2.7 ปลาเป็ดและปลาป่น ราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.08 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 10.03 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 1.95 บาท 
     สำหรับราคาขายส่งปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60% ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2558) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 34.57 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.57 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th