หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 13-19 ต.ค.57
ปาล์มน้ำมัน

วันที่ 21 ต.ค. 2557
 

ข่าวรายสัปดาห์ 13 – 19  ตุลาคม 2557

 

 

                                                      ปาล์มน้ำมัน                   

 

1.      สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

         

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2557 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนตุลาคมจะมีประมาณ 0.999 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.170 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 0.995 ล้านตัน น้ำมันปาล์มดิบ 0.169 ล้านตัน ของเดือนกันยายน 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.40 และร้อยละ 0.59 ตามลำดับ 

         
 ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 4.07 บาท ลดลงจาก กก.ละ 4.15 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.93                      

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 25.25 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 25.38 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.51
 

     2.  ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

 

การส่งออกน้ำมันปาล์มของมาเลเซียอ่อนตัวลงช่วง 15 วันแรกของเดือนตุลาคม 2557

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงแตะที่ระดับราคา 84 ดอลล่าร์ต่อบาร์เรล ประกอบกับผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐอเมริกาออกสู่ตลาดเร็วกว่าที่คาดไว้ จึงทำให้ราคาถั่วเหลืองอ่อนตัวลงกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบ และความต้องการซื้อน้ำมันปาล์ม โดยปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มของมาเลเซียในช่วง 15 วันแรกของเดือนตุลาคม 2557 ลดลงร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มของมาเลเซียเพิ่มขึ้น ดังนั้นมาเลเซียผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จึงประกาศขยายการใช้มาตรการยกเว้นภาษีส่งออกไปถึงเดือนธันวาคม 2557

 

ราคาในตลาดต่างประเทศ  

          ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 2,161.33 ดอลลาร์มาเลเซีย (21.82 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 2,210.28 ดอลลาร์มาเลเซีย (22.46 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.22                           

          ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 700.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (22.81 าท/กก.) ลดลงจากตันละ 720.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (23.56 าท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.78                              

 

 

                                     

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th