หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 162 ดัชนีเศรษฐกิจไตรมาศ 1
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 161 สศก. คาดปี 2561 ผลผลิตปาล์ม 15 ล้านตัน
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 160 สศก. ยันภาคเกษตรไม่ได้รับผลกระทบค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำใหม่
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 159 สศก ครบรอบ 39 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 158 เจาะดัชนีเกษตร Q1 ข้าวเปลือก – มัน – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 157 ไตรมาส 1 จีดีพีเกษตร พุ่ง 3.8 % ทุกสาขายังขยับต่อเนื่อง
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 156 สศก. ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 155 สศก. ลงพื้นที่ติดตามโครงการแหล่งน้ำในไร่นาฯ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 154 สศก. ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการ 9101 ครั้งที่ 2
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 153 สศท. 5 ร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 152 สศท. 5 ลงพื้นที่สำรวจมันสำปะหลัง
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 151 สศท.3 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ศกอ. เพื่อขับเคลื่อน ศพก.
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 150 ศปผ. ลงพื้นที่ประเมินโครงการฯ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 149 พร้อมรับมือผลกระทบหลังสิ้นสุด SSG ไทย-ออสเตรเลีย
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 148 กระทรวงเกษตรฯ พร้อมมาตรการรับมือสับปะรด
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 147 เจาะข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 146 จีดีพีเกษตรปี 60 โตถึงร้อยละ 5.3
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 145 สศท. 7 ศึกษาส้มโอขาวแตงกวา
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 144 ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยต่อภาคเกษตรไทย
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 143 เปิดดัชนีเกษตรตุลาคม เล็งทิศทางสินค้าพฤศจิกายน
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 142 เปิดผลวิเคราะห์ 6 จังหวัดนำร่อง..
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 141 การพัฒนาแรงงานภาคเกษตร
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 140 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2560
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 139 แนวทไขมุมภาคเกษตร กับบัตรคนจน
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 138 ดัชนี ก.ย. 60 และแนวโน้ม ต.ค - พ.ย. 60
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 137 แนวทางการดำเนินตาม พ.ร.บ. ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 136 งบประมาณ กษ. ปี 61
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 135 แนะยกเครื่องพัฒนาโลจิสติกส์ ดันกล้วยไทยบุกตลาด
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 134 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรเดือนสิงหาคม 2560
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 133 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรสังคมครัวเรือนเกษตร
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 132  ผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยการส่งเสริมความมั่นคงอาหารฯ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 131 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ กษ. / ผลการดำเนินงานโครงการ 9101
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 130 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรเดือนก.ค. 2560
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 129 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 128 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 127 เกษตรยุคใหม่....เพื่ออนาคตประเทศไทย
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 126 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรเดือน มิ.ย. 60 และแนวโน้มเดือน ก.ค. 60
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 125 สถานการณ์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตร
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 124 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรโดยวัดจากดัชนีราคาและผลผลิต
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 123 สถานการณ์ส่งออกสินค้าเกษตรไทย ปี 2560
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 122 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรเดือนพ.ค.60 และแนวโน้มเดือนมิ.ย. 60
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 121 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 120 แถลงข่าวด้านเศรษฐกิจการเกษตร
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 119 แถลงข่าวด้านเศรษฐกิจการเกษตรประจำสัปดาห์
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 118 สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการไม้ผลปี 2560
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 116 : เผยแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 115 : ระดมความคิดเห็นประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 114 : โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 113 : เกาะติดโครงการ ศพก.
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 112 : เร่งพัฒนาภาคเกษตรเข้าสู่ไทย
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 111 : วิเคราะห์เศรษฐกิจแต่ละภาค

หน้าถัดไป >>

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th