หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> ปัจจัยการผลิต
ราคาขายปลีกปุ๋ยเคมีรายเดือน

ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2560-2561


หน่วย : บาท/ตัน
  2560 2561
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
21-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 6,667 6,667 6,667 6,633 6,600 6,600 6,600 6,600 6,567 6,533 6,567 6,567 6,567
  ขายปลีกท้องถิ่น 8,332 8,344 8,266 8,279 8,200 8,108 8,318 8,165 7,947 8,195 8,362 8,529 8,628
46-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 10,133 10,133 9,500 9,967 9,733 9,800 10,025 10,533 10,700 10,800 10,767 10,733 10,633
  ขายปลีกท้องถิ่น 11,490 11,495 11,416 11,834 11,389 10,949 11,083 11,145 10,942 11,201 11,310 11,582 11,613
0-0-60 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,600 12,600 12,433 12,400 12,300 13,050 13,200 13,200 13,167 13,100 13,133 13,200 13,267
  ขายปลีกท้องถิ่น 16,482 16,430 16,391 16,351 16,330 16,309 16,180 15,836 16,087 16,107 16,250 15,734 15,898
18-46-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 16,500 16,633 16,667 16,800 16,833 16,833 16,833 16,667 16,533 16,500 16,633 16,500 16,767
  ขายปลีกท้องถิ่น 18,959 18,784 18,949 18,877 18,839 18,898 18,766 18,474 18,725 18,458 18,371 18,342 18,416
16-20-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 11,900 11,867 11,900 11,700 11,600 12,067 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033
  ขายปลีกท้องถิ่น 13,506 13,343 13,422 13,333 13,241 13,342 13,147 13,037 13,169 13,351 13,143 13,143 13,211
16-16-8 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,933 12,933 12,933 12,833 12,733 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767
  ขายปลีกท้องถิ่น 14,059 14,071 13,862 14,079 14,076 14,024 13,884 13,919 14,125 14,042 13,884 13,904 14,011
15-15-15 ขายส่งกรุงเทพฯ 16,000 16,000 15,900 16,000 16,000 16,500 16,500 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
  ขายปลีกท้องถิ่น 17,123 16,976 17,091 17,045 16,864 17,020 16,831 16,798 16,739 17,007 16,942 16,966 16,985
13-13-21 ขายส่งกรุงเทพฯ 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,900 16,867 16,867 16,833 16,867 16,867 17,350 16,867
  ขายปลีกท้องถิ่น 18,423 18,388 18,415 18,399 18,346 18,253 18,328 18,072 18,047 18,265 18,287 18,334 18,276
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/US$) 35.07 34.61 34.62 34.17 33.91 33.43 33.32 33.42 33.09 32.83 32.05 31.64 31.44

update 17 เมษายน 2561

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th