หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2560 และแนวโน้มปี 2560 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2557
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2556
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2555
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2554
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2553
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2552
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2551
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2550
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2549
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2548

อัพเดทข้อมูล 12 เมษายน 2559

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th