หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

 การคำนวนต้นทุน

พืชอาหาร พืชน้ำมัน
 ข้าวนาปรัง ถั่วลิสง
  ข้าวนาปี ถั่วเหลือง
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน
  มันสำปะหลัง มะพร้าว
  อ้อยโรงงาน
  ถั่วเขียว
พืชผัก ไม้ยืนต้น
 กระเทียม  กาแฟ
 มันฝรั่ง  ชาจีนส้มแห้ง
 หอมแดง  ชาอัสส้มแห้ง
 หอมใหญ่  พริกไทยดำแห้ง
 ยางพารา
ไม้ผล ไม้ดอกและไม้ประดับ
 กล้วยไข่  ลองกอง  กล้วยไม้ตัดดอก
 กล้วยหอม  ลำไย
 เงาะ  ลิ้นจี่
 ทุเรียน  ส้มเขียวหวาน
 มะนาว  ส้มโอ
 มะม่วง  สับปะรดโรงงาน
 มังคุด  
อัพเดทข้อมูลล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th