หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  
       

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2560

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

เอกสารการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”
1. บรรยายพิเศษ “ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561” นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. การอภิปรายหัวข้อ “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อเกษตรอย่างยั่งยืน”

3. การอภิปรายหัวข้อ “โฉมเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ ด้วยศาสตร์พระราชา”

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2560 และแนวโน้มปี 2560
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2560 และแนวโน้มปี 2560
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2560 และแนวโน้มปี 2560
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2559
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2557
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2556
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2555
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2554

อัพเดทข้อมูล 08 พฤษภาคม 2560

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th