เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2556 (ผลสำรวจเบื้องต้น วันที่ 21 ม.ค.58 )
      เนื้อที่     เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื้อที่
ภาค เนื้อที่ เนื้อที่ ใช้ประโยชน์ ขนาด จำนวน นาข้าว พืชไร่ สวนไม้ผล สวนผัก เนื้อที่ใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์
  ทั้งหมด ป่าไม้ ทางการเกษตร ของฟาร์ม ฟาร์ม     ไม้ยืนต้น ไม้ดอก/ไม้ประดับ ทางการเกษตรอื่นๆ นอกการเกษตร
รวมทั้งประเทศ 320,696,888 102,119,540 149,236,233              25.28 5,904,102 69,964,862 31,154,000 34,915,274 1,398,383 11,803,714 69,341,116
ภาคเหนือ 106,027,680 56,283,599 32,489,678              25.03 1,298,103 15,787,615 10,196,289 4,045,517 446,942 2,013,314 17,254,403
ตะวันออกเฉียงเหนือ 105,533,963 15,813,932 63,847,741              23.24 2,746,967 42,752,421 11,940,928 4,315,585 317,327 4,521,479 25,872,290
ภาคกลาง 64,938,253 18,971,661 31,130,407              36.92 843,094 10,200,891 9,006,395 7,394,041 506,833 4,022,248 14,836,185
ภาคใต้ 44,196,992 11,050,348 21,768,407              21.43 1,015,938 1,223,934 10,389 19,160,130 127,280 1,246,673 11,378,236
เชียงราย 7,298,981 2,987,963 3,015,219           20.62 146,220 1,380,987 615,915 735,538 60,755 222,025 1,295,799
พะเยา 3,959,412 2,002,111 1,501,966           22.22 67,591 729,928 307,713 360,744 24,863 78,718 455,335
ลำปาง 7,833,726 5,526,700 896,280            9.66 92,741 461,656 205,756 132,674 21,701 74,494 1,410,746
ลำพูน 2,816,176 1,547,033 803,437           13.80 58,212 129,378 140,500 467,895 15,518 50,147 465,706
เชียงใหม่ 12,566,911 9,573,350 1,830,291           13.62 134,426 541,320 209,844 708,057 122,875 248,195 1,163,270
แม่ฮ่องสอน 7,925,787 6,940,279 303,066            8.91 34,028 143,836 42,678 27,703 37,404 51,446 682,442
ตาก 10,254,156 7,789,703 1,403,374           24.96 56,226 315,261 846,136 90,825 18,713 132,438 1,061,079
กำแพงเพชร 5,379,681 1,244,060 3,071,075           39.88 77,015 1,449,552 1,319,763 158,435 3,933 139,393 1,064,546
สุโขทัย 4,122,557 1,244,294 1,823,052           24.16 75,462 1,215,253 393,502 127,471 9,372 77,455 1,055,210
แพร่ 4,086,624 2,515,084 796,300           12.59 63,242 323,459 296,314 113,716 6,131 56,680 775,241
น่าน 7,170,045 4,653,024 1,414,613           18.38 76,964 277,543 756,134 275,218 3,870 101,848 1,102,409
อุตรดิตถ์ 4,899,120 2,740,786 1,248,373           22.92 54,465 680,549 315,181 153,816 12,452 86,374 909,961
พิษณุโลก 6,759,909 2,410,663 3,057,632           38.96 78,480 1,778,197 727,086 345,519 14,855 191,976 1,291,614
พิจิตร 2,831,883 7,715 2,036,775           40.44 50,364 1,808,038 148,687 10,404 9,794 59,852 787,392
นครสวรรค์ 5,998,548 546,816 4,381,124           44.51 98,422 2,643,560 1,459,940 81,998 29,062 166,565 1,070,608
อุทัยธานี 4,206,404 2,151,510 1,625,676           44.55 36,489 646,405 764,426 114,312 10,938 89,594 429,218
เพชรบูรณ์ 7,917,760 2,402,507 3,281,426           33.57 97,756 1,262,694 1,646,714 141,192 44,709 186,116 2,233,827
เลย 7,140,382 2,169,583 2,713,419           29.77 91,145 496,483 1,403,209 528,817 17,295 267,615 2,257,380
หนองบัวลำภู 2,411,929 269,311 1,687,053           30.04 56,168 1,077,859 281,669 171,381 5,800 150,344 455,565
อุดรธานี 7,331,439 781,178 3,867,979           24.76 156,233 2,405,199 754,254 395,595 22,255 290,676 2,682,282
หนองคาย 1,892,050 144,063 1,543,184           28.77 53,642 807,129 242,868 344,531 3,634 145,021 204,803
บึงกาฬ 2,690,625 179,825 1,258,406           22.84 55,105 557,045 66,540 536,062 24,569 74,189 1,252,394
สกลนคร 6,003,602 1,095,796 3,099,119           17.57 176,410 2,178,764 229,920 271,680 27,205 391,550 1,808,687
นครพนม 3,445,418 619,000 1,900,408           18.25 104,118 1,440,728 84,527 216,594 10,217 148,342 926,010
มุกดาหาร 2,712,394 893,659 1,288,212           23.96 53,760 549,255 348,018 189,512 2,142 199,286 530,523
ยโสธร 2,601,040 215,304 1,717,923           20.55 83,586 1,376,090 142,765 104,004 5,314 89,749 667,813
อำนาจเจริญ 1,975,785 228,201 1,453,492           24.30 59,826 1,115,564 108,383 81,816 577 147,153 294,091
อุบลราชธานี 9,840,526 1,781,676 5,363,916           23.41 229,163 4,342,504 345,690 281,122 13,691 380,909 2,694,934
ศรีสะเกษ 5,524,985 678,911 4,066,438           19.99 203,391 3,366,066 227,255 272,230 36,519 164,367 779,636
สุรินทร์ 5,077,535 412,729 4,205,280           22.52 186,703 3,535,228 374,539 139,588 12,152 143,774 459,525
บุรีรัมย์ 6,451,178 551,082 4,386,480           24.88 176,277 3,446,735 478,463 228,208 24,282 208,791 1,513,616
มหาสารคาม 3,307,302 145,900 2,817,855           20.76 135,759 2,328,152 264,289 40,332 6,649 178,433 343,547
ร้อยเอ็ด 5,187,156 195,108 3,715,122           20.57 180,593 3,363,960 148,520 56,218 6,338 140,086 1,276,926
กาฬสินธุ์ 4,341,716 457,087 2,833,408           20.30 139,562 1,656,402 658,760 182,314 22,024 313,908 1,051,221
ขอนแก่น 6,803,744 713,922 4,219,427           21.28 198,241 2,798,161 948,012 91,021 15,482 366,751 1,870,395
ชัยภูมิ 7,986,429 2,362,468 3,327,500           22.55 147,553 1,826,337 1,081,162 78,378 19,735 321,888 2,296,461
นครราชสีมา 12,808,728 1,919,129 8,383,120           32.28 259,732 4,084,760 3,752,085 106,181 41,449 398,645 2,506,480
สระบุรี 2,235,304 474,769 1,186,065           43.41 27,320 425,013 553,026 21,768 8,677 177,581 574,470
ลพบุรี 3,874,846 563,427 2,191,167           37.01 59,204 812,719 1,153,662 3,419 20,318 201,048 1,120,252
สิงห์บุรี 514,049 0 491,483           30.85 15,930 345,116 112,054 0 2,261 32,051 22,566
ชัยนาท 1,543,591 37,786 1,191,225           35.84 33,235 817,867 228,744 11,501 5,640 127,473 314,580
สุพรรณบุรี 3,348,755 390,827 2,314,496           35.49 65,217 1,304,990 836,902 19,643 30,114 122,848 643,432
อ่างทอง 605,232 0 424,447           19.82 21,419 342,628 49,799 0 7,542 24,478 180,785
อยุธยา 1,597,900 0 1,178,173           38.68 30,460 1,065,336 0 8,395 9,574 94,868 419,727
นนทบุรี 388,939 0 219,160           29.23 7,497 150,359 0 20,525 25,873 22,403 169,779
กรุงเทพฯ 978,263 806 233,911           56.34 4,152 125,404 0 0 40,709 67,798 743,546
ปทุมธานี 953,660 0 510,192           28.26 18,053 341,069 0 23,965 26,398 118,760 443,468
นครนายก 1,326,250 394,555 616,265           31.30 19,690 457,269 0 24,002 9,672 125,322 315,429
ปราจีนบุรี 2,976,476 886,048 1,113,099           36.21 30,738 508,588 292,043 81,093 28,149 203,227 977,330
ฉะเชิงเทรา 3,344,375 512,109 1,924,104           35.39 54,370 764,049 521,212 266,074 20,077 352,693 908,162
สระแก้ว 4,496,962 923,177 2,313,798           43.64 53,018 864,167 1,064,959 166,777 15,561 202,334 1,259,987
จันทบุรี 3,961,250 1,313,055 2,286,023           45.08 50,710 32,204 362,346 1,690,166 7,313 193,995 362,172
ตราด 1,761,875 562,616 1,037,445           52.69 19,691 23,221 68,401 837,206 3,763 104,854 161,814
ระยอง 2,220,000 196,527 1,869,625           53.33 35,057 30,484 256,978 1,435,383 2,390 144,390 153,848
ชลบุรี 2,726,875 350,938 1,720,137           75.71 22,720 97,796 651,852 699,133 21,406 249,950 655,801
สมุทรปราการ 627,558 8,642 211,449           42.58 4,966 41,505 0 7,191 323 162,430 407,467
สมุทรสาคร 545,217 13,541 184,505           19.47 9,476 15,452 0 41,025 8,826 119,202 347,171
นครปฐม 1,355,204 0 919,843           24.33 37,810 425,059 166,641 34,872 54,742 238,529 435,361
กาญจนบุรี 12,176,968 7,574,845 2,675,856           40.11 66,708 421,639 1,578,158 308,668 60,012 307,378 1,926,267
ราชบุรี 3,247,789 1,111,566 1,245,851           22.18 56,182 387,549 486,058 106,825 61,479 203,940 890,372
สมุทรสงคราม 260,442 14,452 211,184           19.29 10,950 3,886 0 121,826 3,857 81,615 34,806
เพชรบุรี 3,890,711 2,213,471 751,696           18.37 40,921 349,661 151,229 99,164 5,806 145,835 925,544
ประจวบคีรีขันธ์ 3,979,762 1,428,503 2,109,210           44.31 47,600 47,861 472,331 1,365,420 26,352 197,245 442,049
ชุมพร 3,755,630 787,831 2,217,011           24.87 89,133 9,620 10,389 2,057,782 24,719 114,500 750,788
ระนอง 2,061,278 1,059,371 542,991           25.53 21,265 1,186 0 508,923 2,826 30,056 458,916
สุราษฎร์ธานี 8,057,168 2,335,660 3,674,211           28.68 128,095 11,778 0 3,400,729 20,257 241,447 2,047,297
พังงา 2,606,809 1,096,400 1,129,925           36.07 31,327 2,624 0 1,100,999 120 26,182 380,485
ภูเก็ต 339,396 69,216 109,468           53.74 2,037 123 0 104,044 683 4,618 160,712
กระบี่ 2,942,820 559,033 1,840,999           42.40 43,418 5,874 0 1,777,036 5,940 52,148 542,789
ตรัง 3,073,449 660,877 1,825,394           20.99 86,959 21,629 0 1,732,220 5,067 66,479 587,177
นครศรีธรรมราช 6,214,064 1,061,726 2,895,587           15.08 192,011 383,638 0 2,178,525 26,910 306,514 2,256,751
พัทลุง 2,140,296 390,575 1,131,487           14.74 76,781 178,254 0 847,124 11,140 94,968 618,234
สงขลา 4,621,181 580,498 2,266,511           18.98 119,440 270,731 0 1,836,426 14,961 144,393 1,774,172
สตูล 1,549,361 744,520 668,726           19.38 34,504 48,269 0 583,978 4,038 32,441 136,116
ปัตตานี 1,212,722 59,033 756,505           10.70 70,726 143,714 0 559,073 2,694 51,024 397,184
ยะลา 2,825,674 936,046 1,292,995           27.36 47,252 60,631 0 1,194,607 109 37,648 596,633
นราธิวาส 2,797,144 709,562 1,416,598           19.41 72,990 85,864 0 1,278,663 7,816 44,255 670,983