น้ำยางสด
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดประมูลและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

       
<< ข้อมูลเดือน เม.ย.61
       
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 น้ำยางสด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)

ร้านแสงตะวันการยาง

(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)

หจก. ทองไทยนาบอน
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง อ.หลังสวน อ.เคียนซา อ.นาบอน อ.นาบอน
จ.ระยอง จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
เดือน วันที่   โทร. 081-6770993 โทร. 087-8897755 โทร. 075-491377  
พฤษภาคม 1
34.00
-
-
   
  2
34.00
45.00
45.00
   
  3
35.00
45.00
45.00
  4
35.00
45.00
45.00
  5
-
-
-
-
-
  6
-
-
-
-
-
  7
35.00
45.00
45.00
-
-
  8
35.00
45.00
45.00
-
-
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
25
26
27
28
29
30
31