ยางแผ่นดิบชั้น 3
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

< ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2559 ยางแผ่นดิบชั้น 3 
ราคาประมูล ราคาตลาดสำคัญ
ตลาดกลางยางพารา ตลาดกลางยางพารา ตลาดกลางยางพารา ตลาดกลางยางพารายะลา ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ ตลาดกลางยางพารา สัมฤทธ์การยาง ร้านสินการยาง
อ.หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี    อ.ฉวาง 114 ถ.สุยางค์ ต.สะเตง  79 ม.9 ต.บ้านยาง อ.โพนพิสัย อ. พุนพิน อ.บ้านค่าย
จ.สงขลา อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.ยะลา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จ.หนองคาย จ. สุราษฎร์ธานี จ.ระยอง
เดือน วันที่ โทร.(074)586740, 212431 โทร.(077)441050-69 โทร.(075)486309,486775 โทร. 073-274451 โทร. 044-602273-4   โทร.(077)311504     โทร.(081) 5585360       
มิถุนายน 1
55.59
-
-
52.10
-
-
53.00
52.00
  2
55.72
-
54.76
51.41
-
-
53.00
52.00
  3
56.08
-
56.08
51.09
-
-
53.00
52.00
  4
-
-
-
-
-
-
-
-
  5
-
-
-
-
-
-
-
-
  6
55.19
-
55.19
-
-
-
52.00
52.00
  7
55.65
-
55.25
51.00
-
-
52.00
52.00
  8
55.18
55.58
55.13
50.59
-
-
54.00
52.00
  9
54.32
-
54.32
50.60
-
-
53.00
52.00
  10
53.53
-
53.53
46.59
-
-
52.00
51.00
  11
-
-
-
-
-
-
-
-
  12
-
-
-
-
-
-
-
-
  13
52.63
52.63
52.63
48.00
-
-
51.00
51.00
  14
51.74
-
51.74
46.07
-
-
51.00
51.00
  15
51.85
51.09
51.74
46.60
-
-
51.00
47.00
  16
52.27
-
52.22
46.70
-
-
51.00
47.00
  17
52.89
52.79
52.89
46.70
-
-
51.00
47.00
  18
-
-
-
-
-
-
-
-
  19
-
-
-
-
-
-
-
-
  20
54.14
54.08
53.98
47.52
-
-
52.00
47.00
  21
53.89
-
58.89
47.52
-
-
52.00
47.00
  22
53.99
54.61
54.61
48.10
-
-
53.00
47.00
  23
54.39
54.96
54.39
48.59
-
-
53.00
47.00
  24
53.53
54.83
53.53
48.59
-
-
52.00
47.00
  25
-
-
-
-
-
-
-
-
  26
-
-
-
-
-
-
-
-
  27
53.29
55.05
53.29
48.79
-
-
52.00
47.00
  28
53.83
55.10
53.93
49.50
-
-
51.00
50.00
  29
53.18
54.18
53.18
49.50
-
-
51.00
50.00
  30
54.19
54.63
54.19
49.59
-
-
52.00
50.00